मान बहादुर थापा

पद : खरिदार

शाखा : प्रशासन

टेलिफोन : ९७४८०३७११९

इमेल :

स्थायी ठेगाना : साल्मा ९,जाजरकोट

कार्यकाल :


Skip to toolbar