सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जाजरकोट

सुचना अधिकारी

गंग बहादुर रोकाय

०८९-४३०१३२,९८६८०१८७०३

ठेगाना: भेरीमालीका न.पा. वडा.न. ३

फोन: ०८९-४३०१३२,०८९-

ईमेल:

नक्सा


Skip to toolbar