सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
अर्छानी २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
कार्कीगाउँ २०७१-०७२ (प्रथम) 44 34 0 0 41 53 72 63 3 3 2 4 0 0 264 260 डाउनलोड
कोर्ताङ्ग २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
खगेनकोट २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
गर्खाकोट २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
जुङ्गाथापाचौर २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
झाप्रा २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
टालेगाउँ २०७१-७२ (प्रथम) 10 20 0 0 16 13 51 44 5 2 0 2 0 0 61 60 डाउनलोड
डाँडागाउँ २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
ढिमे २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
थालारैकर २०७१-०७२ (प्रथम) 16 42 0 0 5 17 55 37 2 6 2 0 0 0 80 75 डाउनलोड
दशेरा २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
दह २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
नायकवाडा २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
पजारु २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
पैंक २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
भगवती २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
रग्दा २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
लहं २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
सक्ला २०७३-०७४ (प्रथम) डाउनलोड
सिमा २०७१-७२ (प्रथम) 40 59 0 0 35 50 80 35 1 2 1 1 0 0 144 152 डाउनलोड
सुवानाउली २०७१-०७२ (प्रथम) 20 31 0 0 20 24 52 17 6 10 1 2 0 0 131 120 डाउनलोड
Skip to toolbar