सूचना तथा समाचारDRILP-AF अन्तर्गत बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

DRILLP अन्तर्गत बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनाLGCDP II अन्तर्गत करार सेवामा पदपूर्ति गरिने कार्यक्रम अधिकृतको लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना !!!

LGCDP II अन्तर्गत करार सेवामा पदपूर्ति गरिने कार्यक्रम अधिकृतको लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना !!!


Skip to toolbar