वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जाजरकाेट जिल्लाकाे अा.व. २०७०-०७१ र २०७१-०७२को गा.वि.स को आय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०६-१० लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७०-०७१ र २०७१-०७२को गा.वि.स को आय व्यय विवरण
आ.व. २०७१-०७२को जि.वि.स को आय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०६-०५ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यसमा जिल्ला विकास समिति जाजरकोटको आ.व.२०७१-७२ को आयको विवरण पाउन सक्नुहुनेछ|
जाजरकाेट जिल्लाकाे अा.व. २०७०-०७१को जि.वि.स को आय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०६-०१ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यसमा जिल्ला विकास समिति जाजरकोटको आ.व.२०७०-७१ को आयको विवरण पाउन सक्नुहुनेछ|
Skip to toolbar