स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम २०७५ अन्तरगत जाजरकाेट जिल्लामा छनाैट भएका याेजनाहरुकाे विवरण जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय जाजरकाेटकाे सांगठनिक संरचना अा व २०७४।०७५ मा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानिय तहहरूले संचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा याेजनाहरूकाे बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन जिसस पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण आ.व. २०७२-०७३ को केेन्द्रिय तथा आन्तरिक कोष तर्फको बेरुजु विवरण कालो सुचिमा राख्न सिफारीस गरिएको सम्बन्धमा स्थानीय तहको कार्य संचालन बारे सम्झौता समाप्तगरी कालो सुचिमा राख्न सिफारिस किन नगर्ने सम्वन्धमा काउलाे तथा खाेटाे स‌कलन कार्य राेक्ने सम्वन्धमा बाटाे निकास सम्वन्धमा

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अा व २०७४।०७५ मा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानिय तहहरूले संचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा याेजनाहरूकाे बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५।०६।१६ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा व २०७४।०७५ मा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानिय तहहरूले संचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा याेजनाहरूकाे बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन
साथै जिल्ला समन्वय समिति जाजरकाेटकाे प्रस्तुती ।
अा व २०७४।०७५ काे बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५।०६।१६ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा व २०७४।०७५ मा जाजरकाेट जिल्लाका ७ वटै स्थानिय तहहरूले संचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा याेजनाहरूकाे बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन
साथै जिल्ला समन्वय समिति जाजरकाेटकाे प्रस्तुती ।
जाजरकाेट जिल्लाकाे अा.व. २०७०-०७१ र २०७१-०७२को गा.वि.स को आय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०६-१० लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७०-०७१ र २०७१-०७२को गा.वि.स को आय व्यय विवरण
आ.व. २०७१-०७२को जि.वि.स को आय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०६-०५ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यसमा जिल्ला विकास समिति जाजरकोटको आ.व.२०७१-७२ को आयको विवरण पाउन सक्नुहुनेछ|
जाजरकाेट जिल्लाकाे अा.व. २०७०-०७१को जि.वि.स को आय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०६-०१ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यसमा जिल्ला विकास समिति जाजरकोटको आ.व.२०७०-७१ को आयको विवरण पाउन सक्नुहुनेछ|
Skip to toolbar