प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दररेट आ.व. २०७२-७३ प्रकाशन २०७२-१२-१५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय जाजरकोटको आ.व. २०७२-७३ को जिल्ला दररेट
जाजरकोट जि.वि.स. र गा.वि.स. विगत तिन आ.व.को न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको परिणाम प्रकाशन २०७२-०६-०१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जाजरकोट जि.वि.स. र गा.वि.स. विगत तिन आ.व.को न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको परिणाम यँहा पाउन सक्नुहुनेछ|
जिल्लाको वस्तुगत विवरण प्रकाशन २०७२-०६-०१ सुचाना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जाजरकोट जिल्लाको सम्पुर्ण जानकारी तथा विवरण यसमा पाउन सक्नुहुने छ|
Skip to toolbar